Ara

Yazıyooooor!


"Koku" Bulten sizleri bekliyor, ayda iki defa
TIKLA
Yaziyor! Okuyoooor... okutuyor!

Anket

Favori Distopya Romanınız?
 

Twitter'da Takip Et

Haberdar Olun!

Özgürlükten Kaçış PDF Yazdır e-Posta

Kitap

Yazar adı: Eric Fromm
Yayınevi: Payel yayınları

Erich Fromm hemen hemen tüm eserlerinde çıkış noktası olarak sosyolojiyi benimsemiş ve insanın doğadan ve birbirinden kopmuş olması sonucu kendisini yalnız ve soyutlanmış hissettiği görüşünü savunmuştur. Fromm’a göre soyutlanmış olmak insanlığın ayırıcı özelliklerinden biridir; diğer hayvan türlerinde rastlanmaz.

İşte bu soyutlanmanın ışığında Özgürlükten Kaçış isimli yapıtında, tarih boyunca insanın giderek daha fazla özgürlük kazandığını fakat bunun karşılığında yalnızlaşarak ağır bir bedel ödediğini savunur. En temelde bu bedel anne – çocuk ilişkisine indirger. Annesinin bedeninden dünyaya gelen çocuk doğum ile birlikte özgürlüğüne kavuşur. Bir süre daha ayrı bedenlerde ancak derin bağlar ile ilişki devam eder. Ancak çocuk zamanla bu bağları koparacak ve özgürlük alanını genişletecektir. Ancak bunun yanısıra yalnızlık ve çaresizlik duyguları ile tanışacak ve yaşamını sürdürecektir.

Fromm’un toplumsal yaklaşımına göre, feodalizm, kapitalizm, faşizm, sosyalizm ve komünizm gibi toplum biçimleri, insanın özgür olma isteğiyle bağımlılığı yeğlemesinin yarattığı çelişkilere çözüm getirebilmek amacı ve umuduyla geliştirilmiş başarısız girişimlerdir.

Fromm, insanın varoluş koşullarından kaynaklanan gereksinimleri tanımlanması ile ruhun anlaşılabileceğini savunur. Bunlar ilişki, aşkınlık, kimlik, köklülük ve yönelim gereksinimleridir.

“Yüzyıllarca süren savaşımlardan sonra insan, düşlenmeyen ölçülerde büyük bir nesnel ürünler bolluğu oluşturmayı başarmıştır; dünyanın çeşitli kesimlerinde demokratik topluluklar kurulmuş ve son günlerde,yeni totaliter oyunlara karşı kendini savunma çabasından zaferle çıkmıştır; yine de Özgürlükten
Kaçış’taki çözümlemenin de gösterdiği gibi, çağdaş insan hala kaygılıdır, hala kendi özgürlüğünü her türlü buyurganların eline bırakmaya, ya da kendini makinenin küçük bir dişlisine dönüştürerek özgürlüğünü yitirmeye, iyi beslenen ve iyi giyinen, buna karşın özgür bir insan değil de bir robot olmaya doğrukışkırtılmaktadır.”

Kaynaklar : Erich Fromm – Özgürlükten Kaçış

Prof. Dr. Engin Gençtan – Erich Fromm ve İnsancı Psikolojisi

Ne Okusam

- Canat, S. (1998). Davranım Bozukluğu, Psikiyatri Temel Kitabı Cilt 2, Ankara: Hekimler yayın Birliği.

- Freud S., (2000). Psikanaliz Üzerine (Çev. Kamuran Şipal), İstanbul: Cem Yayınevi.

- Onur, B. (1997). Gelişim Psikolojisi, Yetişkinlik Yaşlılık Ölüm, (4.baskı), Ankara: İmge Yayınevi.

- Özgüven İ.E. (1999). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ankara: Padem Yayınları.

- Özyürek, M. (2000). Bireysel Farklılığa Psikoloji Yaklaşımlarıyla Bakış, Ankara: Karatepe Yayınları.

- Sayıl, M (1997). İnsan Gelişimi Yaşam Boyu Gelişim: Psikiyatri Temel Kitabı, Ankara: Hekimler Birliği Yayınları.

- Selçuk, Z. (2000). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nurol Yayın Dağıtım. Sürücü, Ö. (2003). Ana baba-Öğretmen Elkitabı (Birinci Basım), İstanbul:Ya-Pa    Yayınları.

- Şahin, N. (1983). Kısa süreli Grup Terapileri İlkeler ve Teknikler, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

- Yalom, I.. D. (1992). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği, (Çev. Tangör, A.,Karaçam, Ö.), İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.

- Yavaş, İ. (1996). “Davranım bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin demoğrafik özellikleri”, Depresyon Dergisi, c.3, s.2, s 81-87.

- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (3. baskı), Ankara: Seçkin Yayınevi.

Ne İzlesem

1995 yapımı, yönetmeni Vicente Aranda olan Libertarias – Özgürlük filminin konusu özetle :

İspanya İç Savaşı’nda kadınların faşizm, anarşizm ve içsel fikir ayrılıkları ile mücadelesini anlatır. Kadınların cepheden ayrılarak geri göreve alınması ve ihtiyaçları karşılaması görüşünü savunan yoldaşlarına karşısına öfkeyle bir kadın dikilir ve “Hizmetçi gibi yaşamak değil, adam gibi ölmek istiyoruz” der. Özgürlük savaşı sadece cephede değildir... Tıklayınız.

Ne Dinlesem

- Gritos De Libertad / Hasta Los Huesos
Sanatçılar : Antonio El Aqujetes, Jose Serrano, Los Activas

- Ode to Freedom - Beethoven: Symphony No. 9; Leonard Bernstein

- 1989 Berlin Duvarının Yıkılışı – Resmi Konser kaydı
Sanatçılar : Leonard Bernstein, June Anderson, Sarah Walker

Yazar

1900-1980

Erich Fromm 1900 yılında Almanya - Frankfurt kentinde dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini Frankfurt, Haidelberg ve Münih Üniversitelerinde psikoloji ve sosyoloji üzerine yaptı. 1922 yılında heidelberg üniversitesinden doktorasını aldıktan sonra Münih ve Berlin Psikanaliz Enstitüsünde öğrenim gördü. 1933 yılında ders vermek üzere Amerika’ya giden Fromm, Chicago ve New York’ta eğitim ve klinik çalışmalarında bulundu. Daha sonra Amerika’nın çeşitli üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yaşamının son yıllarında Meksika Devlet Üniversitesinde kurduğu enstitünün başkanlığını yaptı. 1980 yılında İsviçre’de hayata gözlerini yumdu.

Eserleri:

- Özgürlükten Kaçış (1941)

- Kendini Savunan İnsan / Ahlak Felsefesinin Psikolojisine İlişkin Bir Araştırma (1947)

- Ruh Çözümleme ve Din (1950)

- Unutulmuş Dil (1951)

- Sağlıklı Toplum (1955)

- Sevme Sanatı (1956)

- Sigmund Freud'un Kişiliği ve Etkileri (1959)

- Bırakın İnsan Kazansın : Bir Sosyalist Manifesto ve Program 1960

- Zen Budizm ve Ruh Çözümleme - D.T. Suzuki ve Richard de Martino ile birlikte (1960)

- Marx'ın İnsan Anlayışı (1961)

- Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum (Yanılsama Zincirlerinin Ötesinde) Marx ve Freud'un Kıyaslanması (1962)

- Sevginin ve Şiddetin Kaynağı (1964)

- Tanrılar Gibi Olacaksınız (1966)

- Umut Devrimi (1968)

- Meksika Köyünde Toplumsal Karakter - Michael Maccoby ile birlikte (1970)

- Ruh Çözümlemeciliğin Bunalımı : Freud'un Denemeleri , Marx ve Toplumsal Ruh Bilim (1970)

- İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri (1973)

- Sahip Olmak mı, Olmak mı? (1976)

- Erdem ve Mutluluk

Yazar hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Eric Fromm'un resmi sitesi:
http://www.erich-fromm.de/e/index.htm

BağlanBu sayfayı ekleyin...
  Bu yazı üzerindeki tüm haklar saklı olup, izinsiz kullanılması yasaktır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile