Nabi Nayır - Çeviri Yazdır

YAŞAR NABİ NAYIR’IN ÇEVİRİYE DAİR GÖRÜŞLERİ

(Mustafa Özcan)

“Fakat bir tercüme faaliyetinin lâyıkıyla verimli olabilmesi için kaliteli
tercüme zihniyetinin o memlekette iyice yerleşmiş olması lâzımdır. Bizde tercüme
faaliyeti eskiden de yok değildir. Fakat dikkat ediniz, son zamanlara gelinceye
kadar dilimize çevrilen eserlerin büyük bir ehemmiyetini, sanat ve fikir
kıymetleri olmayan birtakım aşağılık macera ve zabıta romanları teşkil ediyordu.
Bu eserleri ortaya koyanlar, halk iyi ve kaliteli eserlere rağbet etmediği için
ticarî bir kıymet arz eden bu nevi kitapları tercüme ettirmek mecburiyetinde
kaldıklarını söylüyorlardı” (Nayır, 1940b: 231)

Bu yazı Selçuk Üniversitesi WEB sitesinden alınmıştır.Yazının tamamı için : TIKLAYIN

  Bu yazı üzerindeki tüm haklar saklı olup, izinsiz kullanılması yasaktır.